Nacházíte se zde: Úvod » Redakční systémy » Joomla! » Aktualizace Joomla!
Joomla!

Aktualizace Joomla!

16. 5. 2013 | Komentáře 3 | Autor: Martin

Připravili jsme pro Vás návod, který by Vám mohl pomoci při aktualizaci open source systému Joomla! Postup může být aplikován na standardní instalace Joomly. V případě, že používáte upravené verze Joomla!, případně vlastní šablony vhledu, nebo zásuvné moduly, je potřebné brát tyto odlišnosti od standardní verze v potaz, a také případně provést další úpravy. Tyto úpravy nejsou zahrnuty v tomto článku, jelikož se jedná o individuální úpravy.

Proč jsou aktualizace důležité?

Open source systémy jsou poměrně snadným a častým cílem útoků, jelikož útočníci mají také k dispozici zdrojové kódy, můžou tedy tyto zdrojové kódy prozkoumat s cílem najít bezpečnostní chyby, které můžou zneužít (mimo jiné) k nahrání škodlivého kódu do prostoru domén.

Je tedy je velmi důležité sledovat vývoj open source systémů, tedy zda byly vydány bezpečnostní aktualizace samotné aplikace a také všech doplňků. Častou aktualizací aplikace a jejích doplňků se minimalizuje riziko útoku na Vaše stránky.

Zálohování

Před začátkem každé aktualizace doporučujeme provést zálohu všech souborů z FTP, ale také dat z databáze. V případě, že se Vaše stránky nemění často, můžete využít zálohování, které provádíme jednou denně v nočních hodinách. Jak zálohování funguje je popsáno v naší nápovědě na stránce https://www.cesky-hosting.cz/pro-zakazniky/napoveda/zalohovani-dat.html .

Zjištění verze Joomla

Aktuální verzi open source systému Joomla je možné zjistit v administračním rozhraní aplikace.

Přihlášení probíhá většinou na adrese www.vasedomena.cz/administrator (www.vasedomena.cz je nutné přepsat na název Vaší domény), kde vložíme username - admin a heslo dříve zvolené. Po úspěšném přihlášení se zobrazí administrační rozhraní aplikace (viz obrázky níže).

V případě Joomla verze 1.5 je použitá verze zobrazena v pravé horní části stránky, v případě verzí 1.6, 1.7, 2.5 v zápatí stránky a nakonec v případě verzí 3.0 a 3.1 v části Aktualizace Joomly! (viz obrázky níže).

Zjištění verze Joomla 1.5:

Zjištění verze Joomla 1.6, 1.7, 2.5:

Zjištění verze Joomla 3.0 a 3.1:

Aktualizace Joomla!

Doporučujeme instalovat vždy nejnovější verze aplikací.

Na kterou verzi aktualizovat?

Aktualizace Joomla verze 1.5.0 - 1.5.18 na verzi 1.5.26

Aktualizovat Joomla verze 1.5.0 až 1.5.18 je možné stažením instalačního balíčku verze 1.5.26 . Ten můžete stáhnout z našich stránek zde. Na lokálním disku vytvoříme složku pojmenovanou například joomla-1.5.26. Do této složky rozbalíme všechny soubory a složky ze staženého balíčku (návod jak rozbalit ZIP soubor).

Obsah vytvořené složky zkopírujeme na webserver do adresáře nesoucí název Vaší (sub)domény pomocí protokolu SFTP/SCP. Při nahrávání souborů dojde k přepsání souborů původní verze, na co Vás také měl upozornit program, který ke kopírování použijete. Ke kopírování použijeme např. program Filezilla. Postup pro připojení na server pomocí protokolu SFTP/SCP a také postup pro nahrání souborů naleznete zde.

Pokud nemáte ve svém PC zmíněný program nainstalovaný, můžete přejít na stránku Doporučeného softwaru na stránkách Českého hostingu.

Aktualizace Joomla verze 1.5.19 až 1.5.26 na verzi 2.5

Pro aktualizaci Joomly verze 1.5.19 až 1.5.26 existuje rozšíření Joomly s názvem jUpgrade, které je dostupné zdarma, je však potřebné se zaregistrovat a poté stáhnout balíček s rozšířením. Domovská stránka projektu je na stránce http://redcomponent.com/redcomponent/jupgrade/ .

Po stažení potřebného balíčku je potřebné provést následující kroky:

1. Kliknout v horním menu na Rozšíření, potom na Instalovat/Odinstalovat:

2. Poté je potřebné zvolit soubor s balíčkem instalace z Vašeho počítače (v našem případě pomocí tlačítka Browse...), tlačítkem Nahrát soubor & Instalovat jej nahrát a nainstalovat do Vaší aplikace:

3. Po úspěšné instalaci se zobrazí následující hláška (v modrém pruhu):

4. Přejdeme na stránku Správce zásuvných modulů:

5. Ve filtru rozšíření dáme vyhledat rozšíření mootools:

6. Po vyhledání se zobrazí pouze jedno rozšíření (mootools), které je nutné pro použití rozšíření jUpgrade aktitovat kliknutím na červenou ikonku ve sloupci Zveřejněno:

7. Po aktivování rozšíření mootools se zobrazí zelená ikonka:

8. Přejdeme k instalaci aktualizace pomocí rozšíření jUpgrade:

9. V případě, že je možné spustit rozšíření jUpgrade, zobrazí se velké tlačítko s názvem START UPGRADE:

10. Po kliknutí na tlačítko START UPGRADE se zobrazí průběh aktualizace:

11. Aktualizace je dokončena, pokud se zobrazí ve spodní části stránky informace o úspěšném provedení aktualizace (včetně odkazů do nově vytvořené složky jupgrade):

Po úspěšné aktualizaci se ve složce domény vytvoří složka jupgrade, kde se nachází aktualizovaná část aplikace (původní zůstala zachována v původní podobě), která je dostupná na www.vasedomena.cz/jupgrade (můžete využít odkazy po dokončení aktualizace - Uživatelská část a Správcovská část, viz předchozí obrázek). Poté je potřebné aktualizovat také komponenty aplikace, viz postup Aktualizace komponent.

V případě, že se budou stránky zobrazovat správně (včetně témat vzhledu, atd.), můžete pomocí SFTP/SCP (např. FileZilla) klienta vytvořit složku např. joomla_stara_verze, kam přesunete veškerý obsah domény kromě vytvořené složky jupgrade. Obsah složky jupgrade přesunete do nadřazené složky (tedy do složky, kde byla umístěna původní, neaktualizovaná verze).

Poté je ještě potřebné aktualizovat Joomlu verze 2.5.2 na aktuální verzi. Postup je popsán v části Aktualizace Joomla verze 2.5 až 3.1.

V případě, že se stránky nebudou zobrazovat správně, je potřebné provést úpravy aplikace (případně doinstalovat aktualizovaná rozšíření, témata vzhledu, atd.).

Aktualizace Joomla verze 1.6 a 1.7

Od verzí Joomla 1.6 a 1.7 jsou dostupné automatické aktualizace (Rozšíření > Správce rozšíření > Aktualizace). V době, když jsme tuto aktualizaci zkoušeli, se nám nepovedlo Joomlu aktualizovat. V případě, že se Vám to také nepodaří, aktualizace by měla být úspěšná stažením aktualizačního balíčku pro verzi Joomla 2.5.9, který můžete stáhnout zde. Postup je podobný jako v případě Aktualizace Joomla na verzi 1.5.26. Po nahrání souborů na server by měla být aktualizace na verzi 2.5.9 provedena jen částečně.

Poté je ještě potřebné aktualizovat Joomla 2.5.9 na nejnovější verzi 2.5.11. Po této aktualizaci však nelze využít automatických aktualizací. Je potřebné stáhnout balíček Admin Tools, který můžete stáhnout na adrese https://www.akeebabackup.com/downloads/admin-tools.html . V případě, že je Vaše doména hostována na serveru s PHP 5.2 je potřebné stáhnout balíček pro tuto verzi PHP. My jsme pro aktualizaci (na PHP verze 5.2) zvolili balíček verze 2.2.10 (Stable). Až balíček stáhnete, tento balíček je potřebné nainstalovat. Dále tedy postupujte dle následujícího postupu:

1. přejděte do správce rozšíření:

2. vložte balíček s Admin Tools do políčka pro upload souboru:

3. přejděte do správy rozšíření Admin Tools:

4. klikněte na tlačítko Joomla! core UPDATE FOUND v části Updates:

5. klikněte na tlačátko Reinstall 2.5.9:

6. klikněte na tlačítko Update Joomla!:

7. zobrazí se průběh instalace, vyčkejte tedy na její dokončení:

8. proveďte aktualizaci na nejnovejší verzi Joomla řady 2.5 kliknutím na tlačítko Upgrade to 2.5.11 (nebo vyšší):

V tuto chvíli je ještě potřebné provést aktualizaci doplňků, viz postup Aktualizace komponent. Na posledním obrázku této sekce můžete vidět, že se nezobrazuje český překlad odkazu JGLOBAL_VIEW_SITE. Je tedy potřebné doinstalovat aktuální balíček s českou lokalizací, viz Aktualizace české lokalizace Joomla.

Aktualizace Joomla verze 2.5 až 3.1

Od verze Joomla 2.5 je možné aktualizovat celou aplikaci včetně komponent pomocí administračního rozhraní aplikace. Po přihlášení do administrační části se kontrola aktualizací provede automaticky, aktuální stav se zobrazí na místě označeno červeným rámečkem na obrázcích níže. Stačí tedy na vyznačené tlačítka kliknout, poté zahájit aktualizaci na následující stránce kliknutím na tlačítko "Instalovat aktualizaci".

Zobrazení aktualizace pro Joomla verze 2.5:

Zobrazení aktualizace pro Joomla verze 3.0:

Aktualizace komponent

Po aktualizaci jádra aplikace je potřebné aktualizovat také její komponenty. V tomto případě je tedy potřebné ve Vaší aplikaci zjistit (v části Rozšíření > Instalovat/Odinstalovat, v novějších verzích Rozšíření > Správce rozšíření), jaké komponenty Vaše aplikace využívá. V ukázce zaktualizujeme útočníky velice často zneužívanou komponentu JCE - Joomla Content Editor. Do verze 2.2.3 včetně je možné do prostoru domény nahrát libovolný škodlivý kód, z tohoto důvodu doporučujeme provést aktualizaci co nejdříve.

Před samotnou aktualizací komponenty JCE je potřebné stáhnout její balíček. Komponenta je dostupná na oficiálních stránkách www.joomlacontenteditor.net/downloads/editor. Na uvedené stránce stáhnete balíček příslušný k verzi Joomla, kterou pro svou prezentaci využíváte (viz Zjištění verze Joomla).

Postup je stejný jako v případě instalace komponenty jUpgrade:

1. Zobrazení stránky pro instalaci komponenty:

2. Vložení souboru s balíčkem aktualizace:

3. Zobrazení stavu po úspěšné aktualizaci:

Podobný postup je při aktualizaci všech komponent, které Vaše aplikace využívá. Je tedy potřebné dohledat aktuální verze použitých komponent, stáhnout jejich balíčky, a poté je nainstalovat, resp. aktualizovat. Zobrazit použité komponenty můžete v části Rozšíření > Správce rozšíření > Správa.

V případě, že komponentu JCE (a také ostatní) nevyužíváte, doporučujeme odstranění této komponenty namísto aktualizace, jelikož se tímto krokem sníží riziko zneužití bezpečnostních chyb této aplikace/komponenty. Odstranění komponent se v Joomla verze 2.5 provádí také v části Rozšíření > Správce rozšíření > Správa.

Aktualizace české lokalizace Joomla

Pokud se po aktualizaci Joomly nezobrazuje čeština správně, je potřebné nainstalovat aktuální balíček české lokalizace, který by měl být určen přímo pro použitou verzi Joomla, případně pokud nejsou novější balíčky k dispozici, nainstalovat co nejvyšší dostupnou verzi. České lokalizace naleznete na stránce http://joomlacode.org/gf/project/joomlacz/ .

Pokud jste již češtinu na svých stránkách využívali, stačí pouze balíček s českou lokalizací nainstalovat (viz postup Aktualizace komponent ). Pokud jste češtinu nevyužívali, je potřebné ji aktitovat ve správci jazyků - v menu pod Rozšíření > Správce jazyků kliknutím na hvězdičku v řádce příslušného jazyka (tedy češtiny).

Zpět

Diskuse

Re: pomoc

autor: tom

Dobrý den, mám prosbu. Podaří se mi nainstalovat zásuvný modul jupgrade, následně ho povolím ale nevidím ho v seznamu komponent, takže ho nemůžu spustit. Nevíte proč? Děkuji

Max. délka zprávy je 1000 znaků (napsáno znaků: 0).
Sečtěte a zaokrouhlete 9.8+6

Údaje označené hvězdičkou * a tučně jsou povinné. Nepoužívejte HTML značky.